Vývoj nosných konstrukcí

Na bázi dřeva ve společnosti KASPER CZ S.R.O.

Ve společnosti KASPER CZ s.r.o. pouze nepřejímáme cizí nápady, ale využíváme potenciálu našich lidí a vyvíjíme vlastní technologie. Zpravidla se tak děje v souvislosti s konkrétními projekty, kdy čelíme novým výzvám a musíme hledat řešení za hranicemi toho, co  je standardní a vyzkoušené. Dospíváme tak k novým konstrukčním řešením, získáváme cenné poznatky a naši pracovníci dostávají příležitost odborně růst.

Naše specializované pracoviště zaměřené na výzkum a vývoj se zabývá zejména chováním prvků v dřevěných příhradových konstrukcích. Úzce při tom spolupracuje s ČVUT v Praze, konkrétně s Doc. Ing. Petrem Kuklíkem, CSc., z Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí Stavební fakulty. Naši výzkumní pracovníci se rovněž podílejí na výzkumu a vývoji těžkého dřevěného skeletu pro vícepodlažní budovy ve spolupráci s Doc. Ing. Vladimírem Bílkem, CSc.

V roce 2009 se nám podařilo vyvinout a úspěšně realizovat vlastní celodřevěný konstrukční nosný příhradový systém pro nízkoenergetické (pasivní) domy, který má společnost KASPER CZ s.r.o. chráněn užitným vzorem č. 20697.

V současné době se nejvíce věnujeme návrhům konstrukcí z lepeného lamelového dřeva, které realizujeme ve spolupráci s rakouskou firmou WIEHAG GmbH.