Software

pro statické a konstrukční návrhy dřevěných nosných konstrukcí – Přesné výpočty pro vaši bezpečnost i úsporu prostředků

Projektová činnost bez kvalitního programového vybavení už dnes není snad ani dost dobře představitelná. Platí to i pro návrhy dřevěných nosných konstrukcí, ať už jde o klasické krovy, vazníky či jiné výrobky. Specializovaný software šetří čas projektantům, lidem z výroby i montážním týmům. Díky přesnějším výpočtům se ušetří materiál a urychlí osazení - a v konečném důsledku to všechno vede ke znatelné úspoře nákladů. Moderní počítačové programy samozřejmě napomáhají i bezpečnosti, protože zpřesňují výpočty statiky konstrukcí.

Seznamte se s naším softwarem

  • návrhový software TRUSS 4 od firmy FINE
  • návrhový software R-STAB, RX-TIMBER od firmy DLUBAL
  • konstrukční software SEMA
  • obecný statický software SCIA Engineering
  • programy CAD
  • manažerský informační řídicí systém K2

Od roku 2007 používáme ve společnosti KASPER CZ pro řízení firemních procesů robustní software K2. Ten v sobě integruje funkcionality systému pro řízení výrobyERP systém i vlastnosti moderních CRM systémů. Implementace tohoto nástroje do firemních procesů má velký přínos také pro naše zákazníky, neboť nám pomáhá zvyšovat kvalitu výroby, služeb i komunikace.