Soubor rodinných domů v obci Vlčice u Trutnova vznikl na základě úzké spolupráce generálního projektanta, developera, společnosti KASPER CZ s.r.o. a dodavatele sádrovláknité desky Fermacell. Všechny rodinné domy byly koncipovány jako dřevostavba v systému „2x4“, kde základním nosným prvkem byl dřevěný hranol 60 x 160 mm, který byl opláštěn z vnější strany deskou Fermacell tl. 12 mm připojenou ke kostře mechanicky pomocí ocelových sponek. Z obsáhlého katalogu rodinných domů generálního projektanta byly vybrány jak přízemní objekty, na které byla následně zrealizována střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků se styčníkovou deskou, tak i vícepodlažní domy, kde byl navržen, vyroben a smontován klasicky vázaný krov, který se výrazným způsobem podílí na tvarosloví podkrovních prostorů. Veškerý statický návrh nosných dřevěných částí objektu, jejich výroba a montáž, byly předmětem dodávky firmy KASPER CZ s.r.o. Navazující stavební práce byly provedeny generálním dodavatelem stavby.

Rychlý kontakt

Pošlete nám poptávku

Poptávka

Ječná 550, 541 03 Trutnov 3
Česká republika

+420 499 827 300
+420 499 827 301
podpora@kaspercz.cz