Přínos age managementu v KASPER CZ

Operační program ZAMĚSTNANOST

Přínos age managementu v KASPER CZ

Operační program ZAMĚSTNANOST

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: leden 2020 až prosinec 2021
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009536

Stručný popis:
V projektu bude vytvořen strategický systém a konkrétní plány a opatření pro zavedení age managementu v naší společnosti. Budou komplexně posouzeny pracovní podmínky a pracovní schopnost zaměstnanců a navržena opatření ke zlepšení jejich pracovního potenciálu. Manažeři se seznámí s principy AM a naučí se je používat v praxi. Dále projekt cílí na rozvinutí adaptability zaměstnanců na adaptabilitu a zvládání změn. 

 Klíčové aktivity:
1. Vytvoření strategického systému age managementu
2. Opatření na udržování a posilování pracovní schopnosti zaměstnanců 
3. Rozvoj manažerů a mezigenerační spolupráce manažerů
4. Adaptabilita zaměstnanců