Už jste se rozhodli, jakou střechu budete mít na svém domě nebo chatě? Bude dvouplášťová nebo tříplášťová, jaký bude mít sklon, počet oken a vikýřů, druh střešní krytiny? Všechna tato rozhodnutí mají vliv na ten nejdůležitější prvek vaší nové a bezpečné střechy – na dřevěnou nosnou konstrukci krovu.

Na českém trhu najdete přibližně padesát dodavatelů, kteří nabízejí stavbu krovu. Každý stavebník si tedy může bez omezení vybrat. Proč ztrácet čas dlouhým výběrovým řízením při hledání toho správného dodavatele, když krov není vidět, je zabudovaný ve stavbě a je jasné, jak se má podle projektu postavit? 

Protože je to právě krov, který drží střechu nad vaší hlavou!

 

ON UŽ TO NĚKDO POSTAVÍ ...

Co myslíte, záleží na kvalitě konstrukce a volbě dodavatele? Samozřejmě, že ano.

Spolehlivého dodavatele byste měli hodnotit podle různých kritérií a mezi ty hlavní patří jeho stabilitazkušenosti a kvalita zrealizovaných zakázek.

Dodavatel musí mít dostatečné finanční zázemí a zkušenosti, aby nejen konstrukci postavil, ale byl schopen i dlouhodobě garantovat svojí práci. Drobní řemeslníci dokáží krov postavit, ale za rok nebo za dva se mohou zabývat již zcela jiným stavebním oborem. Řemeslná zručnost pracovníků dodavatele je jen jedna z částí dodávky střechy. Při volbě dodavatele se silným zázemím, jako je firma KASPER CZ, se nemusíte obávat situací vzniklých z nedostatku pracovní a časové kapacity malé firmy. 

 

NECHTE SI VYPRACOVAT PROJEKT A SPOČÍTAT STATIKU

Montáž krovu začíná již poradenstvím při výběru typu krovu a zpracováním kompletního projektu. Správně zpracovaný projekt, znalost technologie montáže a pečlivé provedení stavby jsou zásadní kritéria pro kvalitní a bezpečnou střechu. Prověření statiky konstrukce je nutnou podmínkou proto, aby v budoucnu nevznikaly nečekané problémy. Jestliže si chcete ověřit svého dodavatele, požádejte ho o tuto službu.

Pokud si dům stavíte svépomocí a chystáte se na stavbu krovu, máte možnost si ho nechat jako ucelenou subdodávku zajistit od KASPER CZ. Od poradenství přes přípravu kompletního projektu až po finální montáž se můžete spolehnout na zkušenosti firmy, která se dřevěnými konstrukcemi zabývá již více než 20 let.

První stavební pracovní kroky začínají výběrem dřeva. Vstupní materiál je třeba vybírat podle různých parametrů, jakou má mít dřevo jakost, stáří, druh, míru vlhkosti a podobně. Pokud se rozhodnete, že některé prvky krovu zůstanou jako pohledové, vyžaduje to zcela jiný přístup výběru i zpracování dřeva.

PŘEDEJDĚTE HANDRKOVÁNÍ SE SUBDODAVATELI

Výstavba domu bývá často realizována různými subdodavateli, kteří řeší jen svoje řemeslo. Tento způsob práce se nevyhnul ani stavbě střechy. Na první pohled je to možná finanční úspora, ale často se při problémech přehazuje zodpovědnost za chybu mezi dodavateli dřeva a tesaři. Pokud vám „nedopatřením“ budou na stavbě chybět tři krokve pro dokončení střechy a na pile nemáte své známé, budete potřebovat velkou dávku optimismu pro zvládnutí situace. Ovšem řešit reklamace po položení střešní krytiny a hledání příčiny, proč si střecha sedá, to již bývá zkouška odolnosti nervů majitele.

Pro každého stavebníka je nakonec výhodnější, pokud si vybere dodávku trámů i realizaci na staveništi od jednoho zpracovatele. Při dodávce krovu na klíč se nemusí majitel domu obávat nekonečných tahanic mezi subdodavateli při nápravě chyb.

Než se od projektu dostane stavba střechy až do bodu, kdy se na dokončený krov může připevnit „májka“, předchází tomu řada manipulačních i pracovních kroků.

Výběr a dodávka dřeva, vlastní výroba nosných prvků, dodávka konstrukční dílů na staveniště, vyzdvižení na nosnou konstrukci domu a finální montáž, všechny tyto kroky vyžadují manipulaci a přesuny velkého objemu materiálu s pomocí strojů a přepravních prostředků.

Ne každý dodavatel si s těmito náročnými logistickými komplikacemi umí poradit vlastními silami. Společnost KASPER CZ má však spedici dodávek pod svojí kontrolou, stavba konstrukce tedy není ohrožena zpožděním jiné firmy.

PROHLÉDNĚTE SI REFERENCE FIRMY

Nejlepším důkazem kvality práce jsou již zrealizované zakázky. Prověřte si, zda vybraný dodavatel v minulosti dokončil stavbu, která je podobná té vaší. Technologie zpracování i detaily přípravy se u různých konstrukcí liší.

Pro výstavbu vašeho domu je lepší, aby všechny „mouchy“ v procesu výroby a montáže byly vychytány dříve než na vaší stavbě.

O rozsáhlých referencích společnosti KASPER CZ se můžete přesvědčit na http://www.kaspercz.wpj.cz/reference/.