Vzhledem k tomu, že mezi partnery, resp. zákazníky, společnosti KASPER CZ s.r.o. patří také stavební firmy, které realizují dřevěné konstrukce, požádali jsme o rozhovor pana Roberta Hradeckého, jednatele a obchodního ředitele společnosti STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV, s.r.o.

 

JAKÝ PROJEKT JSTE REALIZOVAL VE SPOLUPRÁCI S KASPER CZ?

Naše společnost spolupracuje s firmou KASPER CZ již několik let a za tuto dobu jsme společně zrealizovali několik desítek staveb. Jednotlivá díla byla různých velikostí od menších částí dřevěných konstrukcí až po ucelené střešní a krovové konstrukce.
V současné době budujeme novou střechu v zooparku v Ekocentru Stěžery u Hradce Králové. Objekt Ekocentra je součástí programů enviromentálního vzdělávání a poradenství v Královehradeckém kraji.

JAK JSTE NALEZL DODAVATELE?

Dodavatele jsme dlouho nehledali. Prostě jsme oslovili společnost KASPER CZ.

 

PROBÍHALA VAŠE SPOLUPRÁCE S KASPER CZ BEZ PROBLÉMŮ?

Spolupráce při realizaci stavby probíhá zcela bez problémů a případné změny na stavbě v rámci požadavků investora nebo v dokumentaci jsou obratem řešeny jak po technické stránce, tak i v projekční přípravě. Vše běží v domluvených termínech nebo dokonce i s předstihem.
Ačkoliv nároky na výstavbu střešní konstrukce jsou netradiční, tak vše běží hladce. Od potvrzení objednávky až po dodání prvků krovu na staveniště neuplynulo více než 30 dní.

 

BYL NĚJAKÝ BOD, KTERÝ JSTE ŘEŠILI OBZVLÁŠŤ PEČLIVĚ, RESPEKTIVE BYLA VAŠE STAVBA V NĚČEM SPECIFICKÁ?

Každá stavba je vždy v něčem specifická – architektonickým návrhem, začleněním do okolní přírody, druhem stavby nebo jedinečnou konstrukcí. 
Při stavbě konstrukcí v Ekocentru Stěžery se již od projektu až po realizaci řeší specifické požadavky, jako jsou nároky na stavbu a provoz akvárií, terárií a stájí. S největší pečlivostí se tvoří detaily interiéru ve stylu Afriky s ohledem na jejich účelnost. Investor požadoval barevné řešení dřevěných konstrukcí s povrchovou úpravou drátkováním s opálením finální vrstvy dřeva a olejovým nátěrem na přírodní bázi.

 

JAK BYSTE HODNOTIL SPOLUPRÁCI PRACOVNÍKŮ KASPER CZ S OSTATNÍMI FIRMAMI NA STAVENIŠTI?

Pracovníci společnosti KASPER CZ jsou vždy na stavbě „pány“ svého řemesla a je radost sledovat jejich tvůrčí práci.

 

ŘEŠIL JSTE V PRŮBĚHU STAVBY NĚJAKÉ REKLAMACE ČI STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE KASPER CZ?

Každý investor si vždy pečlivě vybírá svého dodavatele, neboť nikdo nechce své investice znehodnotit špatnou nebo pomalou výstavbou objektu.
Investor Ekocentra přistupuje k výstavbě extrémně zodpovědně a každý den stráví na stavbě několik hodin, kontroluje a přebírá rozpracované části konstrukcí před zakrytím v dalších stavebních krocích. 
I přes důkladnou kontrolu dosud nevznikla žádná reklamace nebo stížnost ze strany vedení stavby, investora, projektanta ani technického dozoru.

 

PŘI POHLEDU ZPĚT, ŘEŠIL BYSTE NĚCO NA STAVBĚ JINAK?

Stavitel i dodavatel prvků dřevěné konstrukce se na sebe musí navzájem spolehnout. Profesionalita a serióznost obou stran je zásadní pro dlouhodobou a úspěšnou spolupráci. A v našem případě funguje spolupráce s firmou KASPER CZ již několik let. Vím tedy, že při změnách zadávacích podmínek, operativních rozhodnutích na stavbě nebo jiných požadavcích investora, si nebudu muset říkat, že jsem měl udělat něco jinak. Vím, že všechny požadavky společně vyřešíme. Jinak bych tedy procesy na stavbě neřešil.

 

DOPORUČIL BYSTE INVESTOROVI SPOLEČNOST KASPER CZ V PŘÍPADĚ, ŽE BY SI JI SÁM NEVYBRAL JAKO DODAVATELE PRO SVOU STŘECHU NAPŘ. Z DŮVODU, ŽE SPOLEČNOST KASPER CZ S.R.O. DOSUD NEZNAL?

To se tak jednoznačně nedá říct, ale naše společnost je zvyklá na určitou úroveň a kvalitu od dodavatelských firem a dalším faktorem je samozřejmě cena, umístění samotné stavby a samotné provedení stavby. Všechny tyto věci se zákazníkem probíráme a v některých případech se stalo, že nakonec investor dal přednost firmě KASPER CZ.

 

JAK BYSTE CHARAKTERIZOVAL FIRMU KASPER CZ?

Spolehlivý dodavatel od A do Z se zajímavou historií a referencemi.