Rok 2016 je za námi a stojí za malé ohlédnutí. Pro Českou republiku z pohledu Ministerstva financí byl nebývale úspěšný. Pro svět  se naléhavými  stala bezpečnostní a imigrační témata.  A jaký tedy byl uplynulý rok pro českou rodinnou firmu KASPER CZ, která má na trhu své právoplatné místo již od roku 1994?

Pojďme trochu bilancovat. Začátky a prosazení se firmy KASPER CZ na trhu byly náročné, a ne vždy se zcela dařilo, ale poctivá práce, jasný cíl a cit pro vývoj stavebního oboru, se nakonec ukázaly jako ta správná cesta. Rok 2016 můžeme dokonce neskromně považovat i za rok rekordní, a to jak z hlediska objemu výroby, tržeb i nastavení dalšího rozvoje.

Na počátku je vždy zpracování dobré nabídky. V loňském roce se jich 800 podařilo firmě KASPER CZ přeměnit v konkrétní zakázky. Realizace se odehrály – zejména v oblasti bydlení, ale také na velkých objektech typu sportovní haly, skladové nebo výrobní prostory. Tržby překročily 110 miliónů korun.  Ke všem realizacím pracovníci firmy přistupují se stejnou mírou profesionality, a tak je těžké vyjmenovat ty „nejlepší“.  Připomeňme si alespoň některé, které byly zajímavé – ne svým rozsahem, ale spíše originalitou stavby – například Dřevostavba loděnice Trutnov, altán Ornamentální zahrady, o jejíž citlivé umístění v areálu Botanické zahrady Troja v Praze se zasloužil trutnovský architekt Michal Rosa nebo realizace zastřešení showroomu výrobce pian Petrof V Hradci Králové.

Dalším úspěchem minulého roku bylo i překonání počátečních obtíží souvisejících s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v rozjíždějícím se provozu KASPER SK v Senci. Provoz se podařilo stabilizovat a začít vytěžovat zdejší potenciál. KASPER SK si prostřednictvím 178 zrealizovaných zakázek při tržbách 1 milion EUR ověřil možnosti slovenského trhu a správnost rozhodnutí, provoz zde otevřít.

Firma rozvíjí dále i své technologické a výrobní procesy. Po vzoru západních zemí – například USA, Kanada, Anglie i KASPER CZ začal při výrobě využívat takzvané S4S řezivo, se kterým je lehčí manipulace, nepřesahuje vlhkost 16 %, hoblované si zachovává stále stejné rozměry a díky sušení jej není třeba impregnovat. Výsledkem je zvýšení kvality produkce. V Čechách je postupně zaváděno užití takto upravovaného řeziva, produkce KASPER SK již však při výrobě vyžívá výhradně řeziva S4S.

Součástí strategického rozvoje jsou a k posílení konkurenceschopnosti patří i nové akvizice. V roce 2016 společnost KASPER CZ přistoupila ke koupi nové firmy, která se do rodiny KASPER začlenila pod názvem KASPER Transportation Services – tedy KASPER TS. Tato akvizice by měla doplnit portfolio poskytovaných služeb, a to nejenom v oblasti logistiky, ale návazně i výrobou dřevěných přepravních obalů využívaných při expedici výrobků kamionovou a speciální nadrozměrnou dopravou. Umožní rovněž kvalitnější a pružnější poskytování služeb ostatním firmám ve skupině KASPER.

Za každým projektem KASPER CZ vždy stojí několik desítek zaměstnanců a soubor moderních technologií. V roce 2016 – stejně jako v předchozích letech – firma KASPER CZ reflektovala nejmodernější trendy a technologie, k čemuž patří obnova strojů a péče o zaměstnance.

„Bez loajálních a pracovitých specialistů bychom i se sebelepšími stroji nezmohli téměř nic.“, hodnotí výkonný ředitel společnosti pan David Kasper. Firemní sounáležitost se firma snaží budovat i prostřednictvím pořádání rodinných a dalších mimopracovních akcí pro zaměstnance a jejich rodiny. V uplynulém roce se tak například zaměstnanci ze všech firem skupiny KASPER i se svými rodinami zúčastnili již tradiční akce KASPER DAY.

A jaké jsou plány pro rok 2017?

„Věříme, že obstojíme při realizaci náročného plánu – chceme dosáhnout minimálně stejných výsledků jako v loňském roce, budeme pokračovat ve stabilizaci a rozvoji firmy na Slovensku a efektivním začlenění nové firmy KASPER TS. Budeme rádi, podaří-li se nám splnit očekávání našich klientů. Chceme být i nadále dobrým zaměstnavatelem a partnerem.“, uzavírá David Kasper.