Oblast dřevěných konstrukcí je specifická především, pokud jde o spojování jednotlivých prvků, které detailně řeší jen specializované CAD softwary pro dřevostavby. Ty musí mít následně přímou návaznost na výrobu prvků na moderních CNC centrech. Návrh dřevěné konstrukce není jen otázka 3D modelování, je nutné zajistit i provázanost na statiku, kvalitní prezentaci návrhu u zákazníka, jednoduchý import dat skutečného stavu po zaměření atd.

„Před čtyřmi lety byla firma KASPER CZ postavena před nutnost najít komplexní řešení svého softwarového vybavení, které bude schopno navrhnout konstrukci a nabídnout zákazníkovi nejen 3D vizualizace a potřebné výkresy, ale zároveň umožní i detailní výpis potřebného materiálu až do posledního hřebíku s návazností na firemní informační systém K2. Po půlročním testování  různých produktů jsme se rozhodli pro nákup specializovaného software pro dřevostavby SEMA, na kterém především oceňujeme jeho modulární členění. V něm si každý zákazník může sestavit program dle svých aktuálních potřeb, které v budoucnu může jednoduše rozšířit o další potřebné moduly.“ uvedl  David Kasper výkonný ředitel KASPER CZ.

Úvodní krátké proškolení je dobrým základem pro následnou samostatnou intuitivní práci v programu, podpořenou kvalitním plně profesionálním hot-line, které bylo také jedním z důležitých kritérií pro rozhodování o nákupu. Software je pravidelně 2x ročně aktualizován.

„Vstřícný přístup a rychlost řešení individuálních požadavků zákazníka v oblasti úpravy softwaru, kdy se např. podařilo najít funkční propojení s dosavadním statickým SW pro dřevěné příhradové konstrukce, nás jen ujistil, že jsme vybrali správný produkt, který je schopen pružně a rychle reagovat na potřeby zákazníků,“ dodává Kasper.

Další výhodou programu SEMA je velké množství již instalovaných licencí po celé ČR, které zajišťují snadnou komunikaci především mezi projektanty a výrobci dřevěných prvků na CNC strojích, mezi ty se firma zařadila zprovozněním nové linky K2i-1250 od společnosti Hundegger. Po čtyřech letech užívání software SEMA naplnil očekávání, a to především ve smyslu, jednoduchého ovládání, díky němuž je dost času a prostoru pro samotný návrh konstrukce a jeho detailů.

Ukázka: Rodinný dům Strašín 2015