Při rozhodování o výstavbě nového domu, rekonstrukci nebo rozšíření zvažují majitelé na prvním místě většinou prostorové a dispoziční uspořádání místností, jejich vybavení, náklady na stavbu, volí druh stavební technologie, řeší energetickou náročnost domu. 

Po nastěhování do domu mají obyvatelé ale zcela jiné priority. Začnou řešit tepelnou pohodu v domě, světlost místností a možnost jejich zastínění, pravidelné větrání a objeví se i nový požadavek na ticho a zvukovou pohodu v místnostech.

Představu o tom, kde mají být klidné místnosti a rušné zóny domu, je třeba řešit již v projektové fázi.


Norma na hluk

Většina majitelů kritérium akustiky v průběhu přípravných prací ani nezaznamená.

Pokud si vyberou kvalitního projektanta a stavitele, tak to ani řešit nemusí. V ČR je totiž závazná norma ČSN 73 0532:2010, která stanovuje požadavky na zvukovou izolaci místností v budovách. Tato norma chrání investory před nesprávně navrženými konstrukcemi obvodových i vnitřních stěn v domech.

Každá stavební konstrukce, která je uvedena na trh, musí doložit hodnoty zvukové izolace z laboratoře, aby potvrdila splnění normy.

Znamená to tedy, že stěna, která odděluje místnosti uvnitř bytu musí splnit požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost R‘  53 dB (decibel) a alespoň jedna místnost v bytě musí zajistit ještě více zvukové izolace tak, aby hodnota R‘ byla 42 dB.

Pro získání představy o náročnosti normy je zajímavé srovnání s příklady z našeho běžného denního života. Chvění listí vydává hluk v hladině asi 20 dB, noční tichá volná krajina „dýchá“ 40 decibely, dva lidé, kteří od sebe stojí jeden metr, mluví 60 decibely.

Požadavky v normě jsou tedy postaveny dost vysoko a přitom se vůbec nezabývají druhem stavební technologie.

Majitel domu si může zvolit zdivo, beton nebo dřevěnou konstrukci a pokud je u ní prokázáno, že splní parametry pro zvukovou izolaci, nemusí se obávat hluku, protože jsou srovnatelné.

 

Šíření zvuku v domě

Samozřejmě, že laboratorní prostředí se liší od toho stavebního. Při zabudování konstrukce do stavby se hluk šíří i jinými cestami než pouze vzduchem přes stěnu. Vlastně největším oříškem pro stavitele, je právě správné napojení a zabudování konstrukce do budovy. Zvuk se totiž šíří i přes konstrukční napojení stěn, stropu a podlahy.

Kvalita montáže konstrukcí

Při výstavbě nového domu, rekonstrukci nebo nástavbě je důležitá zručnost, znalost materiálu, stavebních postupů a kvalitní řemeslná práce stavitele. Kvalitně a správně postavené konstrukce jsou základem pro dlouhodobou zvukovou pohodu v domě. A toto pravidlo platí bez ohledu na výběr stavební technologie.  

V oboru dřevěných konstrukcí se pečlivá projektová, technická a montážní příprava vyplatí dvojnásob a je dobré si vybrat zkušeného stavitele s referencemi, mezi které patří i KASPER CZ.  

Dřevostavby a zvuk - hluk

V našich krajích bylo tradiční stavění ze dřeva přerušeno plánovaným hospodářstvím a státním řízením výstavby. Stavebnictví se zaměřilo na panelovou, betonovou a zděnou výstavbu. Tradice a důvěra k dřevostavbám stará několik stovek let byla změněna v nové zvyky.

Zažité zvyky ovlivňovaly i rozhodování stavebníků, ale v posledním desetiletí se dřevostavby stávají opět velmi žádanými stavbami. A to nejen jako novostavby, ale také jako patrové a střešní nástavby.

Vlastnosti dřevěných konstrukcí v sobě totiž skrývají mnoho výhod.

Pokud jde o oblast akustiky, mnoho stavebníků již ví, že stejnou zvukovou izolaci v domě docílí s dřevěnými konstrukcemi, které jsou ale mnohem lehčí a užší než klasické zděné stěny. Navíc většinou mívají lepší tepelnou izolaci i při své úzké konstrukci.

Jednovrstvé masivní konstrukce (např. zděná stěna) zastaví hluk tím lépe, čím jsou těžší a širší.

U vícevrstvých sendvičových konstrukcí, jako jsou dřevěné konstrukce, se zvuk tříští o jednotlivé vrstvy různorodých materiálů. Z hlediska akustiky jsou tedy dobrými a někdy i lepšími stavebními systémy než masivní konstrukce.

Při stejném požadavku na hodnotu vzduchové neprůzvučnosti R  49 dB se parametry jednotlivých stěn budou velmi lišit podle druhu stavebního materiálu. Pórobetonová stěna bude široká 50 cm a vážit bude 300 kg/m2, zděná stěna bude široká 15 cm a vážit bude 250 kg/ m2, sendvičová konstrukce bude široká 10 cm a vážit bude 28 kg/m2. Každý majitel domu si tedy snadno spočítá, o kolik obytného prostoru se připraví, při stavbě ze zdících materiálů.

Pro patrové a střešní nástavby navíc většinou bývá v požadavcích statiků omezení pro váhu další konstrukce.